BERLINSKI ZID: Nemačka posle II svetskog rata je bila podeljena na četiri okupacione zone…

213

Nemačka je nakon Drugog svetskog rata bila podeljena na četiri okupacione zone. Prestonica Berlin, potpuno okružena sovjetskom zonom, kao sedište Savezničkog kontrolnog veća i sama je bila podeljena na četiri okupacione zone, a sovjetski sektor bio je daleko najveći.

Iako su Saveznici nameravali da zajednički upravljaju Nemačkom u granicama iz 1947. godine, početak hladnoratovskih tenzija doveo je do toga da se francuska, britanska i američka zona 1949. ujedine u Saveznu Republiku Nemačku, isključivši sovjetsku zonu, koja je iste godine postala Nemačka Demokratska Republika. Tako je Saveznicima pripao zapadni deo Berlina, a Sovjetima istočni deo.

Granica između Istočne i Zapadne Nemačke zatvorena je 1952. godine, dok je jedino u Berlinu ostala otvorena. Ideju o izgradnji zida iznela je istočnonemačka administracija Valtera Ulbrihta, a odobrio ju je sovjetski lider Nikita Hruščov.

Zid je sagrađen sa namerom da se zaustavi odliv radnika i popravi ekonomski bilans koji je bio povezan sa dnevnom migracijom velikog broja profesionalnih i kvalifikovanih radnika između Istočnog i Zapadnog Berlina, kao i da se spreče bekstva koja su imala političke i ekonomske posledice po Istočni Berlin. Zid je efikasno smanjio emigraciju sa 2,5 miliona između 1949. i 1961. na 5000 između 1962. i 1989. godine.

Izgradnja Berlinskog zida počela je 13. avgusta 1961. i odvijala se u četiri odvojene faze:

1) prvobitna žičana ograda (1961),
2) poboljšana žičana ograda (1962–1965),
3) betonski zid (1965–1975),
4) pogranični zid „75” (1975–1989).

Zid je bio dugačak 155 km, a gradili su ga istočnonemački vojnici i radnici, ne uključujući direktno Sovjete. Zid je fizički podelio grad i kompletno okružio Zapadni Berlin. Postojalo je osam graničnih prelaza između Istočnog i Zapadnog Berlina koji su omogućavali prelazak zapadnonemačkih građana, državljana Zapada i savezničkog osoblja u Istočni Berlin, odnosno istočnonemačkih građana u Zapadni Berlin, pod uslovom da su imali specijalne dozvole. Dana 9. novembra 1989. počelo je rušenje Berlinskog zida, koji je 28 godina bio simbol podele Evrope posle Drugog svetskog rata i ideološko-političke i vojne konfrontacije Istoka i Zapada.

loading...