KAKO DA OKAJEMO SVOJE GREHE?

239

Mnogi smatraju sebe vernicima, odlaze u crkvu, mole se, a neznaju da se kaju, ne vide svoje grehove. A kako se naučiti kajanju? Kao što ništa u životu nismo naučili odjednom i pokajanje se uči.

Svaki pravoslavni Hrišdanin treba da nađe duhovnika, duhovnog roditelja, koji de o njemu i njegovoj duši da se stara, da ga uči kako da bdi nad sobom. Svakodnevno čitanje Svetog Pisma i dušekorisnih knjiga de sve više i više nazidavati naš put ka Bogu naš povratak Bogu. Svakodnevna molitva, Bogu, Presvetoj Bogorodici i Svetiteljima Božijim de biti ta naša krila koja de nas uzvesti pred vrata Raja.

U ŽIVOTNOJ borbi nema odmora, neprijatelj’ našeg spasenja, đavo, stalno vreba, stoga treba stalno kontrolisati sebe, svoje postupke, reči i misli. Čim primetiš bilo šta rđavo, odmah se obrati sa skrušenošdu Bogu. Prosti, Gospode, mene bednog i pomiluj! A zatim ispovedaj greh pred sveštenikom. Ujutro preispitaj sebe kako si proveo nod, a uveče – kako si proveo dan savetuje prepodobni Avva Dorotej. I usred dana kada se opteretiš pomislima, ispitaj sebe. I prepodobni Simeon Novi Bogoslov govori: Vrši svake večeri sud nad sobom, kako si dan proveo : da nisi osudio nekog? Da nisi dosadio nekome rečima? Da nisi pogledao strasno na nečije lice?

Za ispovest se treba pripremati unapred: o svemu razmisliti, setiti se svih grehova, prodi po urvinama svoje duše, i obavezno sve zapisati jeo može se dogoditi da odemo svešteniku na ispovest, a đavo može da pomrači razum – sve možemo da zaboravimo. Ko se privikava da bude svestan svog života na ispovesti ovde, tome nede biti strašno da da odgovor na Strašnom Sudu Hristovom – govori Sveti Jovan Kronštatski.

Greh je u našoj duši – kao zmija pod kamenom. Ako podigneš kamen – zmija de otpuziti; ako otkriješ greh -duša de se osloboditi od njega. Treba samo sve detaljno ispričati duhovniku, dobiti preko njega od Gospoda razrešenje, a zatim prineti dostojne plodove pokajanja, to jest učiniti dobra dela, i duboko se nadati u milost Božiju.

Lajkujte, podelite ili pošaljite tekst Vašim prijateljima!

loading...