KAKO IZBEĆI KAZNU ZA PREKORAČENJE PROSEČNE BRZINE, ILI JE BAR PREPOLOVITI: MOGUĆE JE, ALI OVIH PAR SITNICA MORATE DA ZNATE!

292

Zašto se kontrolom prosečne brzine na autoputu diskriminišu naši vozači u odnosu na inostrane, na koji način se vozači mogu odbraniti od kazni koje im prete zbog takvih prekršaja i koji član Zakona o bezbednosti saobraćaja može biti ključan za oslobađanje na prekršajnom sudu…

Prošlo je skoro dva meseca od kako je i zvanično počelo kažnjavanje vozača zbog prekoračenja prosečne brzine na određenim deonicama auto-puta, a neki su već imali prilike i da se lično uvere kako to izgleda. U prvoj policijskoj akciji, 4. septembra, na naplatnoj stanici u Šimanovcima, kažnjena su čak 24 vozača za samo dva i po sata. Međutim, tri dana kasnije, kada se već pročulo da je ovaj sistem u funkciji i da kazne “pljušte”, na istom mestu u isto vreme nije zabeleženo ni jedno jedino prekoračenje prosečne brzine, pa dežurna patrola nije imala posla, piše magazin SAT.

Cilj, da se smanji prosečna brzina kretanja, jeste postignut, ali se konačni epilog svakako neće svideti domaćim vozačima, jer će oni od sada stalno biti na udaru, dok će se stranci kažnjavati tek povremeno.

U policiji su se opredelili da takve akcije organizuju samo kada se očekuje veliki priliv stranih vozača, dakle tokom praznika i turisatičke sezone, dok će kontrola srpskih državljana biti neprekidna.

Kada je reč o prekoračenju prosečne brzine, kažnjavanje stranih državljana moguće je samo na licu mesta uz prisustvo patrole koja će ih odmah zaustavljati na izlazu sa rampe.

Sa druge strane, domaćim vozačima se prijave i prekršajni nalozi uvek mogu poslati na kućne adrese, jer MUP preuzima dokaze o ovakvim prekršajima od JP Putevi Srbije, što praktično znači da su svi građani ove države koji voze automobile, na neki način diskriminisani.

Osim toga, ispostavilo se da sistem ne radi baš kako bi trebalo, jer kamere snimaju prednji deo vozila, sa registarskom oznakom prilikom ulaska i izlaska na naplatnoj rampi. Sistem beleži tačno vreme kada je vozilo fotografisano. Zatim se obračunava koliko je vremenavozaču trebalo da pređe deonicu čija je dužina unapred izmerena, a onda se opšte poznatom formulom jednostavno podeli pređeni put sa vremenom koje je bilo potrebno da se pređe, i dobijeni rezultat ukazuje na prosečnu brzinu kretanja.

Ako se ispostavi da je ona veća od 120 km/h, vozač će na licu mesta biti zaustavljen radi podnošenja prijave ili uručenja prekršajnog naloga, ili će mu na kućnu adresu biti poslat poziv da dođe u policijsku stanicu i izjasni se o identitetu osobe koja je upravljala vozilom kada je prekršaj zabeležen.

I DALJE SAMO DO ŠIDA MERE PROSEK
I dalje se prosečna brzina meri samo od Beograda do Šida, iako je najavljeno da će se meriti duž celih Koridora.

Sremska Mitrovica – Šimanovci / 39.58km / 19 minuta i 47 sekundi
Šimanovci – Sremska Mitrovica / 39.99km / 19 minuta u 59 sekundi
Šimanovci – Šid / 76.25km / 38 minuta 7 sekundi
Šid – Šimanovci / 76.26km / 38 minuta i 8 sekundi
Šimanovci – Ruma / 25.86km / 12 minuta i 56 sekundi
Ruma – Šimanovci / 26.63km / 13 minuta i 19 sekundi
Šimanovci – Kuzmin / 61.32km / 30 minuta i 40 sekundi
Kuzmin – Šimanovci / 60.97km / 30 minuta i 29 sekundi

PIŠU KAZNE BEZ OPOMENE
Ovakav sistem odavno postoji u nekim evropskim zemljama poput Velike Britanije, Italije i Austrije, ali u svim tim zemljama postoji jedna krupna razlika u odnosu na Srbiju: vozači su u svakoj od navedenih zemalja obavešteni i upozoreni da se na toj i toj deonici meri i kontroliše prosečna brzina kretanja. Kod nas, ne računajući ono što je objavljeno u medijima, nema nikakvog vidljivog obaveštenja niti upozorenja na ono što vozače čeka na deonici auto-puta od Šida do Šimanovaca i u obrnutom smeru.

Čak, više nema ni obaveštenja na slipu računa za plaćanje putarine, kao što je bilo u eksperimentalnoj fazi, pre nego što je sistem počeo da radi.

Oni koji su prekoračili prosek, mogli su bar da znaju za to. Ni radnici na naplatnim punktovima ne mogu više da vide tu prosečnu brzinu kretanja.

U policiji naglašavaju da je sve po zakonu, jer naši propisi ne nalažu striktno obaveštavanje vozača o ovakvim stvarima, ali se onda s pravom može postaviti pitanje da li je merenje prosečne brzine uvedeno da bi se od vozača naplatile kazne, ili ili kako bismo se zaštitili od onih koji grupim kršenjem propisa ugrožavaju bezbednost i tuđe živote.

KAKO, I DA LI JE MOGUĆE SPASTI SE OD KAZNE ZA PROSEK?
Iako postoji nekoliko mogućnosti da se vozač oslobodi krivice, od nekoliko faktora zavisi da li će to biti uspešno.

Najveća mogućnost za žalbu je prijava neispravnosti uređaja, i traženje veštačenja. Ipak, mogućnosti su veoma ograničene.

Sve dužine su tačno i precizno izmerene, a vreme izračunato u skladu sa formulom, tako da je šansa za grešku ravna nemogućem.

Dokaz nije verodostojan – Dokaz o prekoračenju prosečne brzine, koje MUP dostavlja na sud jeste fotografija prednjeg dela vozila sa registarskim oznakama. Međutim, Član 322. Zakona o bezbednosti saobraćaja kaže da je verodostojna isprava o prkršaju “video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila, i bitna obeležja prekršaja”. U ovom konkretnom slučaju, toga nema, jer se vidi samo i isključivo prednja tablica i mali deo haube.

Posredno saznanje o prekršaju – Vozač se, u ovom slučaju, kažnjava zbog nečega što nije ni video, već na osnovu neposrednog saznanja o prekoračenju prosečne brzine.

Nalog pada bez poziva – ukoliko vam od policije na kućnu adresu stigne prekršajni nalog zbog prekoračenja prosečne brzine, bez prethodnog poziva da se izjasnite o identitetu osobe koja je upravljala vašim vozilom kada je prekršaj zabeležen, možete vrlo lako izbeći kaznu. Dovoljno je da se javi na sud, da izjavu ili pismeni iskaz da on u to vreme nije upravljao vozilom, i neće čak ni biti upitan za identitet osobe koja to jeste.

Ako tablica nije na mestu – Prema Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila, tablice moraju biti pričvršćene na mestu koje je predvideo proizvođač vozila i to tako da su dobro vidljive i čitljive, da nisu zaklonjene, dodatno presvučene ili prekrivene bilo kakvom materijom. Onaj ko postavi tablice u unutrašnjost vozila ili na drugi nepropisan način, krši Član 268 Zakona o bezbednosti saobraćaja, i tizikuje kaznu od 3.000 dinara, odnosno 1.500 ako je plati u roku od osam dana.

Hitan slučaj briše kaznu – ako se dokaže da je neko prekoračio prosečnu brzinu zbog nekog hitnog slučaja, ili zato što je nečije zdravlje bilo dovedeno u pitanje, on ima zakonsku mogućnost da se obrati nadležnom policijskom starešini i na osnovu Člana 314a Zakona o bezbednosti saobraćaja zatraži odustajanje od prekršajne prijave uz odgovarajuću medicinsku ili drugu dokumentaciju kojom potkrepljujesvoje tvrdnje. Ukoliko policija to ne uvaži i ipak podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni može priložiti sve dokaze koji idu njemu u korist, a onda je konačna odluka na sudiji.

KADA JE KAZNA UPOLA MANJA

Ako je prekoračenje manje od 40 km/h, policija ne podnosi prijavu, nego vozaču samo uručuje prekršajni nalog, tako da ukoliko platite kaznu u roku od osam dana, ona iznosi upola manje.

Trenutna situacija je ovakva:

Prosečna brzina: 121 -140 / kazna: 3.000 din / broj kaznenih poena 0 / zabrana upravljanja vozilom – nema
Prosečna brzina: 141 -160 / kazna: 5.000 din / broj kaznenih poena 0 / zabrana upravljanja vozilom – nema
Prosečna brzina: 161 -180 / kazna: 6.000 – 20.000 din / broj kaznenih poena 3 / zabrana upravljanja vozilom – 30 dana
Prosečna brzina: 181 -200 / kazna: 15.000 – 30.000 din / broj kaznenih poena 6 / zabrana upravljanja vozilom – najmanje 3 meseca
Prosečna brzina: preko 200 / kazna: 100.000 -120.000 din / broj kaznenih poena 14 / zabrana upravljanja vozilom – najmanje 18 meseci

* Kazne se odnose samo na domaće vozače.

loading...